• Visie en Missie  

  Inleiding

  Opleidingsinstituut voor Traumaseksuologie Braakman-van der Hooning verzorgt opleidingen die gebaseerd zijn op het gedachtengoed van PJ. Schouten, grondlegger van de Traumaseksuologie.
  De basisopleiding leidt op tot Traumaseksuoloog BE en de Vervolgopleiding tot Traumaseksuoloog CP.
   
  Traumaseksuologie is de wetenschap die de effecten van seksueel misbruik onderzoekt en beschrijft. De focus ligt met name op het eerste moment van seksueel misbruik, de daarin aangebrachte schade en de gevolgen van die schade.
  Ook onderzoekt de Traumaseksuologie mogelijkheden om van de schade door seksueel misbruik volledig te herstellen. Hiertoe is een skala aan effectieve modellen ontwikkeld. Het is de combinatie van technieken uit het Psychodrama en de Traumaseksuologie wat de methodiek zo uniek maakt.

  Visie

  Wij willen bijdrage leveren aan het herstel van het innerlijk van de mens in het algemeen en in het bijzonder zij die als kind seksueel misbruikt zijn.
  • Wij willen dat mensen, in het bijzonder zij de werken binnen de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg,
   • de schade die ontstaan is aan de innerlijke structuur van slachtoffers van seksueel misbruik herkennen en onderkennen
   • en vaardigheden ontwikkelen zodat zij effectief kunnen (mee)werken aan herstel van het geschade innerlijk.undefined
  • Wij willen docenten trainen met eenzelfde missie en visie. Docenten die ook zelf weer een Opleidingsinstituut voor Traumaseksuologie oprichten.

  Missie

  • Het is onze missie onze studenten zo te begeleiden dat zij met een traumaseksuologische bril kijken naar zichzelf, (hun) relaties en hun cliënten.
  • Wij leren studenten te werken met de modellen die ontwikkeld zijn binnen de Traumseksuologie om de schade aan de innerlijke structuur na seksueel misbruik te herstellen.

  Kernkwaliteiten

  • Effectief: Wij zijn gericht op het opleiden van bekwame Traumaseksuologen (zie het profiel van een Traumaseksuoloog)
  • Praktisch: Wat geleerd wordt is direct inzetbaar in de praktijk van de hulpverlening.
  • Ervarend leren en theoretisch goed onderbouwd.
  • Zorgvuldig en diepgaand.
  • Maatwerk: Opleiders hebben oog voor de persoonlijke leerprocessen. We werken uitsluitend met kleine opleidingsgroepen van 10 personen.