• Profiel Traumaseksuoloog BE

  Basic Practitioner

  Traumaseksuoloog BE heeft kennis van:

   

   

  • Specifieke verbinding tussen seksualiteit en trauma
  • Psychische dwarslaesie
  • Traumaseksualiteit
  • Actief slachtofferschap
  • Fasen in het verwerkingsproces (Huis van Herstel)
  • Herhalingsdrang in gezin en familiesystemen 

  Traumaseksuoloog BE bezit de volgende vaardigheden:

   

  • Kan de vragenlijsten interpreteren.
  • Kan werken met het Model van Verdeeldheid en een tweede model naar keuze.
  • Kan regie nemen, houdt overzicht en kan begrenzen
  • Kan patroon en persoon scheiden
  • Kan op zichzelf reflecteren
  • Kan een informatiebijeenkomst organiseren over Traumaseksuologie en is in staat om het model van Verdeeldheid voor de aanwezigen neer te zetten en de dan ontstane dynamiek begeleiden.

  Traumaseksuoloog BE handelt vanuit de volgende grondhouding:

   

  • Hij is rolvast.
  • Vindt de juiste balans tussen nabijheid en professionele afstand.
  • Handelt integer en ethisch
  • Heeft respect voor de client en werkt vanuit gelijkwaardigheid.
  • Is betrouwbaar en betrokken.
  • Is open en nieuwsgierig.  

   Een Traumaseksuoloog BE is zich bewust dat hijzelf het belangrijkste instrument is:

   

  • Is zich bewust van eigen nog niet uitgewerkte thema’s
  • Is zich bewust van belemmerende gedachten en hoe deze doorspelen in zijn professioneel handelen. Hij is hierop aanspreekbaar en bereid hieraan te werken als deze tussen hem en zijn client in komen te staan
  • Is zich bewust van zijn eigen hunkeringen, drijfveren, gevoelens en behoeften.
  • Hij kent zijn vakuilen en kwaliteiten en weet hoe hij zich verder kan ontwikkelen.
  • Hij kent zijn beperkingen en weet wanneer hij moet doorverwijzen.